Home of Lappish Contemporary Painter

ARVIOINTI   PÄÄTTYNEESTÄ  NÄYTTELYSTÄNI

 

Scrap Art I – IV by Lea Viita

 

Moderni Erämaa / Lappish Périphérique I – XIII

 

Arctic Lives in Finnish Woods 2013

 

In Touch with Lappish Life

 

More Pictures by Lea Viita

 

Metsäkansan asukkeja / Life in Finnish Woods

 

 

Nice Arctic Figures / Tussipiirroksia lappilaisista hahmoista ”Kiltit Ussukka-Han -oliot”